Wat is lasersnijden?

Lasersnijden is een techniek waarbij diverse soorten materiaal doormiddel van een laser in de juiste maat gesneden wordt. 

Het woord laser is oorspronkelijk een acroniem van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, in het Nederlands: lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling.

Een elektromagnetische stralingsbron zendt licht uit in een bijna evenwijdige bundel. Als deze lichtbundel wordt gefocusseerd tot een diameter van slechts fracties van een millimeter, dan kun je hiermee lasersnijden. De intensiteit van de straal zorgt ervoor dat het materiaal smelt en verdampt en zo ontstaan en zeer nauwkeurige en smalle gleuven in het materiaal.

Naast een groot aantal metalen, kunnen wij ook niet-metalen zoals kunststoffen, glas, hout en textiel snijden. 

Soms is de hoge intensiteit van een laserstraal niet voldoende om door het materiaal door te snijden. Er worden dan hulpgassen gebruikt. Bij lasersmeltsnijden wordt een edelgas gebruikt, bij laserbrandsnijden wordt een reactief gas gebruikt en lasersublimeersnijden wordt er gesneden zonder hulpgassen.

Lasersnijden met diverse gassen

Lasersmeltsnijden: Om oxidatie te voorkomen aan de snijkanten wordt er meestal een edelgas gebruikt. Dit kan zijn helium, argon of stikstof. Helium is zeer prijzig en daarom wordt er vaker met argon of stikstof gewerkt. Deze techniek wordt toegepast bij hooggeleerde metalen, zoals RVS.

Laserbrandsnijden: Bij deze techniek wordt er een reactief gas toegevoegd zoals perslucht of zuurstof. Wij gebruiken zuurstof en brengen dit via een coaxiale gasstroom tot vlak boven het oppervlak aan. Het zuurstof – in combinatie met de laserbundel – zorgt er uiteindelijk voor dat er een snijreactie wordt veroorzaakt. Door de exotherme reactie van het zuurstof, is er een grotere snijsnelheid mogelijk dan bij het gebruik van een edelgas. Nadeel: de snijkanten zijn wel minder goed.

Lasersublimeersnijden: Dit is een techniek waarbij er geen gas wordt toegevoegd aan het snijproces. Hierdoor is de techniek enkel geschikt voor niet metalen zoals bijvoorbeeld: kunststof, hout, papier en keramische materialen.

Onze voordelen

Meer dan 50 jaar ervaring
Zeer snelle levering
Hoogwaardige kwaliteit
Persoonlijke service
Nieuwste machines
Alles is mogelijk!

Quickprint